Zařídíme Vám dotaci z Evropské Unie

Konzultace a posouzení Vašeho záměru ZDARMA

Třetí období strukturálních fondů EU je tady, čerpejte dotace v období 2014 - 2020. Připravte se na aktuální výzvy, získejte náskok před ostatními. V období 2014 - 2020 bude možné čerpat 20,5 mld. EUR.

Naše služby

Profesionálně zajistíme čerpání dotací, grantů a dalších finančních podpor z fondů EU, státních, krajských i obecních dotačních programů, z programů zahraniční podpory.

Možnost úspěšnosti čerpání podpory, dotace nebo grantu posoudíme zdarma. Jsme připraveni Vám v tomto pomoci a vložit do Vašich služeb všechny naše znalosti, zkušenosti a síly, abychom pomohli rozvíjet Vaši firmu, Vaši obec, Vaši školu.

Pomůžeme vám v každém kraji, městě i obci ČR, přijedeme za Vámi ať jste kdekoliv.

Mapa ČR

Jak to u nás probíhá

Konzultace je nezávazná a zdarma. Při této konzultaci nám sdělíte svůj záměr. My Vám navrhneme dotační titul, seznámíme Vás s podmínkami a možnostmi získání dotací a grantů. V případě potřeby spočítáme rating společnosti a finanční realizovatelnost projektu. Podrobně Vám vysvětlíme celý postup pro úspěšnou realizaci Vašeho záměru.

Konzultace

Zpracujeme projektový záměr, který bude odpovídat Vašim představám a zároveň splňovat podmínky pro získání dotace, podpory nebo grantu. Vypracujeme všechny potřebné přílohy, v případě potřeby zajistíme odborné posudky, které jsou u některých dotačních titulů povinné. Kvalita projektového záměru rozhoduje o úspěšném schválení dotace.

Projektový záměr

Odborně zpracujeme registrační i plnou žádost o dotaci, podporu nebo grant. Naši vyškolení pracovníci zajistí, aby Vaše žádost splňovala všechny náležitosti a Vy se tak vyhnete chybám, které mohou mít za následek vyřazení Vaší žádosti. Špatným zpracováním žádosti se připravíte o možnost čerpání prostředků z dotačních programů.

Zpracování žádosti

V tento okamžik již máte jistotu, že pokud splníte a dodržíte všechny podmínky zvoleného dotačního titulu, obdržíte peníze na realizaci Vašeho projektu.

Schválení dotace

Volba dodavatelů je dalším klíčovým okamžikem v dotačním procesu. Výběrová řízení musí splňovat zákonné podmínky i podmínky dané EU. Špatně vypsaným výběrovým řízením se můžete připravit o již schválené finanční prostředky.

Volba dodavatelů

Zajistíme proplacení dotace na Váš účet. Po celou dobu realizace projektu s Vámi budeme spolupracovat tak, abychom Vám pomohli splnit všechny podmínky, které jsou s realizací projektu spojeny.

Udržení dotace

Po celou dobu udržitelnosti projektu Vám budeme poskytovat informace a součinnost, aby byl celý proces úspěšný. Vyhnete se možnosti postihů nebo nutnosti vrátit dotaci.

Dotační audit

Vytvořili s láskou OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů