Dotace pro obce do 3000 obyvatel

Byla vyhlášena výzva k předkkládání žádostí o dotace pro obce do 3000 obyvatel.

  • Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci - dotace na opravu a údržbu škol, školek, kulturních zařízení, údržbu veřejných postranství, obnovu a zřizování veřejné zeleně. Rekonstrukci a vybudování hřišť, kluboven, cyklostezek, naučných stezek apod. 
  • Podpora na spolupráci obcí na obnově a rozvoji venkova - dotace na prezentaci úspěšných projektů, výměnu zkušeností při přípravě projektů, podporu spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí.
  • Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci - dotace na obnovu kaplí, kapliček, márnic, soch, božích muk, křížů, včetně úpravy nejbližšího okolí.
  • Podpora obnovy místních kounikací - dotace na všechny vrstvy vozovek a krajnic, místní komunikace vedené na mostních objektech, galérie, opěrné, zárubní, odkladní a parapetní zdi, terasy, násypy a svahy, dělící pásy, příkopy, včetně veřejného osvětlení

Archiv všech novinek

Vytvořili s láskou OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů