Dotace na vzdělání

Podnikáte v oblasti vzdělání, pořádáte vzdělávací kurzy nebo chcete zvýšit kvalifikaci svých zaměstnanců? Můžete na tyto své aktivity získat dotaci. Spoluprací se středními odbornými školami při zajišťování praktického vyučování si vychováte budoucí kvalitní zaměstnance. Vaši zaměstnanci se mohou dále vzdělávat v jazykových i ostatních kurzech. Žáci vaší školy mohou mít lepší učebny, vybavení i přístup k moderním technologiím a tím zkvalitníte a zatraktivníte výuku.

  • Na vzdělání můžete získat dotaci až do výše 45 %.

Dotaci můžete dostat na :

  • mzdové náklady a autorské honoráře
  • nákup software, licencí a knowhow
  • nákup výukového a spotřebního materiálu
  • nákup vybavení učeben
  • nákup a tvorba publikací, školících materiálů a manuálů
  • spotřebované služby (telefony, spotřeba energie, nájemné)
  • služby poradců
  • zpracování studií

UVAŽUJETE O ZVÝŚOVÁNÍ KVALIFIKACE VAŚICH ZAMÉSTANCŮ NEBO PODNIKÁTE V OBLASTI VZDÉLÁVÁNÍ ? NEVÁHEJTE A KONTAKTUJTE NÁS. 

Vytvořili s láskou OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů