Dotace na zemědělské stavby

Jste zemědělský podnik nebo soukromý zemědělec? Můžete získat dotaci na výstavbu i rekonstrukci vašich nemovitostí. Výstavbou nových nebo zateplením stávajících stájí ušetříte náklady na energie a zlepšíte životní podmínky vašich zvířat. Můžete také instalovat protikroupové sítě a ochránit úrodu před nepříznivými vlivy počasí. Rekonstrukcí jímek a hnojišť zlepšíte životní podmínky ve vaší obci. Výstavbou nových prostor nebo rekonstrukcí stávajících získáte výhodu před konkurencí, snížíte náklady na provoz a zvýšíte svůj zisk.

Na zemědělské stavby můžete získat dotaci až do výše 50 %.

Dotaci můžete dostat na:

 • rekonstrukci a výstavbu staveb pro živočišnou výrobu (stáje, chovatelská zařízení,skladovací prostory)
 • rekonstrukci a výstavbu staveb pro rostlinnou výrobu (skladovací prostory, nosné konstrukce, manipulační plochy)
 • výstavbu a rekonstrukci jímek a hnojišť
 • stavební investice do dojíren, chladíren, porodnic, atd.
 • protikroupové sítě a fólie, oplocení pastvin, chmelnicové konstrukce, atd.
 • výstavbu a rekonstrukci skleníků, fóliovníků, kontejneroven
 • výstavbu a rekonstrukci pěstíren hub
 • výstavbu a rekonstrukci školek na ovocné a okrasné druhy, včetně vinné révy a chmele
 • výstavbu kotelen na biomasu
 • výstavbu bioplynových stanic
 • výstavbu peletáren

 

 

 

Vytvořili s láskou OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů