Dotace na zpracování zemědělské produkce

Jste zemědělský podnikatel, výrobce potravin nebo surovin? Můžete získat dotaci na výstavbu nových provozů nebo rekonstrukci stávajících provozů, na nákup strojů, zařízení a vybavení pro výrobu zemědělských a potravinářských produktů. Dále můžete získat dotaci na vývoj nových postupů, technologií i produktů nebo na aplikaci výsledků výzkumu a vývoje do praxe. Z dotací můžete vybudovat i prodejnu regionálních potravin, organizovat farmářské trhy nebo zajistit propagaci svým výrobkům. Investicí do modernizace výroby získáte lepší postavení na trhu, zvýší se kvalita i kontrola vaší produkce a její atraktivita pro zákazníky. Zaváděním inovativních postupů budete konkurenceschopnější, vaše výroba bude efektivnější a bude odpovídat nejmodernějším trendům v oboru.

Na zpracování zemědělské produkce můžete získat dotaci až do výše 50 %.

Dotaci můžete dostat na:

  • Výstavbu a rekonstrukci čistíren odpadních vod, skladovacích prostor, chladíren.
  • Výstavbu a rekonstrukci zpracovatelských provozů.
  • Nákup strojů, zařízení a technologií na zpracování zemědělských a potravinářských produktů.
  • Náklady na marketing mléka a mléčných výrobků včetně monitoringu kvality, balení a expedici.
  • Náklady na vývoj nových produktů, postupů a technologií včetně zkoušek a designu.
  • Výstavbu farmářských prodejen
  • Rozvoj farmářských trhů
  • Marketing a propagaci potravinářských výrobků
  • Projekty zaměřené na zvýšení kvality a bezpečnosti potravin
  • Projekty zaměřené na snížení plýtvání s potravinami

 

 

Vytvořili s láskou OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů