Dotace na chov zvířat

Jste zemědělský podnik nebo soukromý zemědělec? Můžete získat dotaci na živočišnou výrobu. Dotace se týkají chovu skotu, prasat, ovcí, koz, koní, drůbeže a králíků. Můžete postavit nové nebo zrekonstruovat stávající stáje, seníky, nebo kravíny nebo např. zimoviště hospodářských zvířat. Investovat můžete do skladu krmiv, jímek, hnojišť, atd. Finanční podpora je poskytována i na automatické dojičky, chladírny, porodnice a další zařízení a vybavení. Výměnou klecového chovu drůbeže za podestýlkový zlepšíte podmínky chovu. 

Na chov zvířat můžete získat dotaci až do výše 50 %.

Dotaci můžete dostat na:

  • Výstavbu, rekonstrukci a modernizaci staveb pro živočišnou výrobu
  • Oplocení pastvin a výběhů
  • Výstavbu, rekonstrukci a modernizaci skladů, úpraven mléka, atd.
  • Nákup strojů, zařízení a technologií pro moderní chov
  • Zavádění technologií na snížení emisí amoniaku
  • Vzdělávací programy pro zemědělce včetně zvyšování kvalifikace
  • Opatření na zlepšení stájového prostředí
  • Budování zpevněných výběhů

 

Vytvořili s láskou OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů