Dotace na louky a pastviny

Provozujete zemědělskou činnost? Můžete získat dotaci na travní porosty. Podmínkou je, že hospodaříte na nejméně 2 ha zemědělské půdy s kulturou travní porost. Musíte se zavázat, že zemědělskou činnost budete provozovat nejméně po dobu 5 let a travní porost bude spásán nebo posečen minimálně 2x ročně. Tato dotace je poskytována v znevýhodněných oblastech nebo pokud nepoužíváte žádná hnojiva. 

Dotaci na louky a pastviny můžete získat až do výše 692 EUR/ha.

Další dotace a podpory můžete získat, pokud provozujete postupy šetrné k životnímu prostředí. 

 

Vytvořili s láskou OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů