Dotace na likvidaci odpadu

Vzniká při vaší činnosti odpad nebo se zabýváte likvidací odpadu? Můžete získat dotaci na sběr, třídění, svoz a separaci odpadu. Můžete vybudovat sběrný dvůr, pořídit si nakladače nebo třídící linky. Také můžete vybudovat kompostárny, bioplynové stanice a v odůvodněných případech i spalovny. Finanční podporu můžete získat na nákup kontejnerů, cisteren, svozových vozů, nakladačů a další techniky na nakládání s odpady. I odpad může být hodnotnou surovinou, která je po recyklaci využitelná ve výrobě. Nákupem mlýnů, drtičů, recyklačních linek můžete využít mnoho druhů odpadů. Dotaci dostanete také na realizaci a modernizaci technologií, které sníží množství odpadu vznikajícího ve výrobě. Budováním zařízení na třídění a recyklaci odpadů výrazně přispějete ke zlepšení životního prostředí. 

  • Na likvidaci odpadů můžete získat dotaci až do výše 45 %.

Dotaci můžete dostat na:

  • zařízení na třídění, sběr a úpravu odpadu (svozové nádoby, kontejnery, nakladače, speciální vozidla na svoz odpadu, třídící a dotříďovací linky)
  • zařízení na úpravu a recyklaci odpadu (mlýmy, drtiče, atd.)
  • nákup kontejnerů, cisteren, nakladačů a speciálně upravených vozidel pro svoz odpadu
  • výstavbu kompostáren a bioplynových stanic
  • budování sběrných dvorů
  • nákup zařízení pro tepelné zpracování odpadu
  • výstavbu a modernizaci pro materiálové využití odpadu
  • nákup technologií na zpracování odpadu včetně stavebních prvků
  • výstavbu a modernizaci zařízení pro materiálové využití odpadu

UVAŽUJETE O MATERIÁLOVÉM VYUŽITÍ ODPADU NEBO SE ZABÝVÁTE SVOZEM A LIKVIDACÍ ODPADU? NEVÁHEJTE A KONTAKTUJTE NÁS.

 

Vytvořili s láskou OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů