Dotace na lesnickou techniku

Hospodaříte v lese nebo podnikáte v lesnictví? Můžete získat dotaci na nákup lesnické techniky i na budování infrastruktury v lesích. Dále můžete získat dotaci na nákup strojů, zařízení a technologií na zpracování dřeva, včetně finálních výrobků a zpracování biomasy i pro jiné, než energetické účely. Nákupem nové techniky bude vaše hospodaření v lesích konkurenceschopné, vytvoříte nová pracovní místa na venkově, zvýšíte produkci dřeva a vaše hospodaření bude racionálnější a ekologičtější.

Na lesnickou techniku můžete získat dotaci až do výše 100 %.

Dotaci můžete dostat na:

 • Nákup strojů a technologií pro obnovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování
 • Nákup koní na těžbu a přibližování dřeva
 • Nákup strojů na přípravu půdy před zalesněním i na zpracování potěžebních zbytků
 • Nákup strojů a zařízení pro údržbu lesních cest, stezek a chodníků, atd.
 • Nákup strojů a zařízení na odvodnění, úpravu vodních toků a budování retenčních nádrží, atd.
 • Nákup zařízení pro turistické využívání lesů např. odpočívadla, turistické koutky, atd.
 • Nákup strojů a zařízení na obnovu a budování lesních školek.
 • Nákup strojů a zařízení na ekologickou těžbu dřeva.
 • Nákup strojů, zařízení a technologií na zpracování biomasy.
 • Nákup strojů, zařízení a technologií na zpracování dřeva např. katrů, sušiček, dřevoobráběcích strojů, dopravníky, pily, třídírny, atd.
 • Výstavba a modernizace dřevozpracujících provozů včetně nákupu pozemků

Vytvořili s láskou OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů