Dotace na zalesnění

Jste vlastníkem, spoluvlastníkem nebo nájemcem zemědělské půdy? Můžete získat dotaci na zalesnění zemědělské půdy. Dotace je poskytována i na úhradu nákladů vynaložených na péči na založený porost a bude vám vyplacena náhrada za ukončení zemědělské činnosti. Dotace je poskytována i sdružením vlastníků nebo nájemcům a pachtýřům zemědělské půdy. O nově vzniklý lesní porost se musíte starat po dobu 5.let. 

Na zalesnění zemědělské půdy je poskytována paušální platba dle typu založeného lesa.

Jste vlastníkem, spoluvlastníkem nebo nájemcem lesního pozemku ve vybraných imisních oblastech? Můžete získat dotaci na přeměnu porostů náhradních dřevin. Dotace je poskytována na snížení zakmenění, odstarnění původního porostu, připravu před zalesněním, obnovu sadbou, hnojení a ochranu porostu.

Na přeměnu porostů náhradních dřevin můžete získat dotaci až do výše 100 % vynaložených nákladů.

Podporu až do výše 100 % lze získat na odstraňování škod způsobených kalamitami i na preventivní opatření pro zamezení a zmírnění škod způsobených kalamitami včetně povodní a včetně protierozních opatření.

 

Vytvořili s láskou OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů