Dotace pro mladé zemědělce

Jste zemědělský podnikatel a je vám méně než 40 let? Můžete získat dotaci na výstavbu i rekonstrukci vašich nemovitostí. Výstavbou nových nebo zateplením stávajících stájí ušetříte náklady na energie a zlepšíte životní podmínky vašich zvířat. Můžete také instalovat protikroupové sítě a ochránit úrodu před nepříznivými vlivy počasí. Rekonstrukcí jímek a hnojišť zlepšíte životní podmínky ve vaší obci. Výstavbou nových prostor nebo rekonstrukcí stávajících, získáte výhodu před konkurencí, snížíte náklady na provoz a zvýšíte svůj zisk. Dále můžete nakupovat nové stroje, zařízení nebo technologie. Vaše výroba se zefektivní, zlevní, zákazníkům můžete nabízet lepší služby. Mužete si pořídit stroje a zařízení, které jsou špičkou ve svém oboru a to vám pomůže získat nové zákazníky, prosadit se na světových trzích i zvýšit vaše zisky. Dotace je určena i pro právnické osoby, pokup se mladý zemědělec podílí na jejím základním mění z více než 50 %.

Na zemědělské stavby, stroje, zařízení a technologie můžete získat dotaci až do výše 50 %

Dotaci můžete dostat na:

 • rekonstrukci a výstavbu staveb pro živočišnou výrobu (stáje, chovatelská zařízení,skladovací prostory)
 • rekonstrukci a výstavbu staveb pro rostlinnou výrobu (skladovací prostory, nosné konstrukce, manipulační plochy)
 • výstavba a rekonstrukce jímek a hnojišť
 • stavební investice do dojíren, chladíren, porodnic, atd.
 • protikroupové sítě a fólie, oplocení pastvin, chmelnicové konstrukce, atd
 • nákup strojů a technologií (cisterny, zapravovače, injektory, kombajny, nakladače, brány, kypřiče, vály, secí stroje)
 • nákup stájových technologií, pastevních technologií, ventilací, fixačních zařízení apod.
 • výstavbu a rekonstrukci skleníků, fóliovníků, kontejneroven
 • výstavbu a rekonstrukci pěstíren hub a sušíren byliln včetně potřebných technologií
 • výstavbu a rekonstrukci školek na ovocné a okrasné druhy včetně vinné révy a chmele
 • výstavbu kotelen na biomasu
 • výstavbu bioplynových stanic
 • výstavbu peletáren
 • nákup hospodářských zvířat (skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a koní)
 • nákup sadby a osiv, krmiv a hnojiv a prostředků na ochranu rostlin

Vytvořili s láskou OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů