Dotace na ryby a rybníky

Jste podnikatel v oblasti rybářství, vastník vodní plochy nebo rybářský svaz? Můžete získat dotaci na výstavbu nových, rozšíření a modernizaci stávajících výrobních zařízení. Dále na odbahnění rybníků a zajištění maloobchodního prodeje ryb i na výrobu nových výrobků a pořízení nových výrobních technologií. Zvýšíte jakost a rozšíříte sortient kvalitních ryb a rybích výrobků. Můžete také chránit svá rybochovná zařízení a rybníky proti rybožravým predátorům. Také můžete získat dotaci na kompenzování ztrát, které vám vzniknou, pokud budete dodržovat šetrné způsoby hospodaření. Zvýšíte rozmanitost života ve vodních tocích a přispějete zlepšení kvality životního prostředí a zdravému životnímu stylu obyvatelstva. 

Na rybníkářství můžete získat dotaci až do výše 90 %.

Dotaci můžete dostat na:

  • Odbahnění rybníků
  • Modernizaci a rekonstrukci provozů na zpracování ryb 
  • Kampaně, propagaci, pořádání veletrhů, výstav včetně účasti na nich
  • Zavádění energeticky úsporných a ekologicky šetrných technologií
  • Výstavbu nových, rekonstrukci, modernizaci a rozšíření stávajících výrobních zařízení
  • Opatření zabraňující nákazám
  • Opatření na ochranu a rozvoj vodních živočichů a rostlin v rybnících i řekách

 

Vytvořili s láskou OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů