Dotace na propagaci a vzdělávání

Jste škola nebo vzdělávací instituce? Můžete získat dotaci na odborné vzdělávání pracovníků v zemědělství a lesnictví. Důvodem dalšího vzdělávání zemědělské pracovní síly je její špatná rekvalifikovatelnost a nízká mobilita. Dalším vzděláváním v tomto oboru pomůžete zlepšit život na venkově, zvýšit konkurenceschopnost našeho zemědělství a předat informace v oblasti inovací. Zemědělství a lesnictví se stane ekologičtější a zvýší se kvalita životního prostředí i potravin nás všech. 

Na vzdělávání v zemědělství a lesnictví můžete získat dotaci až do výše 100 %.

Dotaci můžete dostat na:

  • Zabezpečení výukových prostror a zařízení včetně pronájmu techniky a dodávky technických služeb.
  • Nákup kancelářských potřeb.
  • Přípravu a poskytování výukových materiálů.
  • Mzdové a režijní náklady organizátorů, přednášejících, tlumočníků.
  • Náklady na propagaci.
  • Náklady na odborné exkurze včetně nákladů na ubytování.

Vytvořili s láskou OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů