Dotace na odpady

Jste obec nebo město? Můžete získat dotaci na nakládání s odpady. Odpady se stávají velkým problémem a jejich množství neustále narůstá. Na tuto situaci je třeba reagovat. Vytvořte sběrný dvůr, zaveďte systém třídění komunálního odpadu. Odpad můžete i recyklovat a využít na další zpracování. Problémem se stávají i černé skládky, které vznikají v lesích, u silnic nebo na okrajích obcí a měst. Dotaci získáte na jejich likvidaci i na rekultivaci starých, již nevyužívaných skládek. Ve své obci můžete vybudovat kompostárnu a přeměnit bioodpad na úrodnou půdu.

Na odpady můžete získat dotaci až do výše 90 %.

Dotaci můžete dostat na:

 • Zařízení na třídění, separaci a skladování odpadu
 • Zařízení na úpravu a recyklaci odpadu (mlýmy, drtiče, atd.)
 • Nákup kontejnerů, cisteren, nakladačů a speciálně upravených vozidel pro svoz odpadu
 • Výstavba kompostáren a bioplynových stanic
 • Nákup domácích kompostáren pro obyvatele
 • Budování sběrných dvorů a skladů
 • Rekultivace starých skládek
 • Odstraňování černých skládek
 • Budování systémů odděleného sběru odpadu včetně nebezpečných odpadů
 • Zpracování analýz rizik z ekologických zátěží
 • Sanace kontaminovaných lokalit, např průmyslových, vojenských a zemědělských areálů
 • Sanace a rekultivace území postižených těžbou nerostů

 

 

Vytvořili s láskou OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů