Dotace na zateplení a rekonstrukci budov

Jste obec nebo město? Můžete získat dotaci na zateplení veřejných budov. Mohou to být mateřské nebo základní školy, obecní úřady, domy sociální péče, obytné domy, atd. Můžete vybudovat nové nebo rozšířit stávající rozvody tepla., vyměnit zdroje tepla za ekologické, instalovat tepelná čerpadla nebo solárně-termické kolektory. Těmito opatřeními vylepšíte obecní rozpočet, snížíte náklady na energie. Ušetřené peníze můžete využít  na jiné veřejně prospěšné aktivity.

Na zateplení a rekonstrukci budov můžete získat dotaci až do výše 90 %.

Dotace můžete dostat na:

  • Pořízení nízkoemisních zdrojů vytápění a realizaci energetických úspor budov
  • Budování rozvodů tepla včetně centrálních zdrojů a rozšiřování stávajících rozvodů
  • Zateplení budov, výměnu oken a dveří
  • Výměnu kotlů na fosilní paliva za kotle na biomasu nebo jiný ekologický zdroj vytápění
  • Instalaci tepelných čerpadel, kondenzačních kotlů na zemní plyn a solárně-termických kolektorů
  • Na výstavbu budov s pasivním energetickým standardem
  • Zrušení tepelných mostů
  • Instalace měřící a regulační techniky

 

Vytvořili s láskou OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů