Dotace na výzkum a vývoj

Jste nestátní nezisková organizace (občanské sdružení, obecně prospěšná společnost, církev, náboženská společnost, nadace, nadační fond)? Můžete získat dotaci na vědecké a výzkumné projekty. Mohou se týkat sociologických průzkumů, ekologie a životního prostředí, popularizace vědy, atd. Zpracovávat můžete studie, analýzy, můžete se věnovat výzkumu v oblasti medicíny, přírodních, technických i humanitních věd. Podporována je i spolupráce neziskových organizací s výzkumnými ústavy, školami a podnikatelským sektorem.

Na vědu a výzkum můžete získat dotaci až do výše 100 %.

Dotaci můžete dostat na:

  • Mzdové náklady zaměstnanců NNO
  • Materiální i nemateriální náklady projektu
  • Provozní náklady
  • Náklady na publicitu a propagaci

Vytvořili s láskou OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů