Komunitární programy

Komunitární programy jsou finančním nástrojem evropského společenství. Jsou financovány přímo z rozpočtu EU. Většina komunitárních programů je spravována Evropskou komisí, která také připravuje a vypisuje jednotlivé výzvy. Na rozdíl od operačních programů mohou být žadatelé z členských i nečlenských států EU. Projekty mohou podávat ústřední orgány státní správy, místní a regionální orgány, sociální partneři, neziskové organizace, univerzity a výzkumné instituce i podnikatelé. Z těchto programů jsou financovány aktivity v oblasti výzkumu, podnikání, dopravy, energetiky, životního prostředí, zdraví, vzdělání, kultury, atd.

Mezi komunitární programy patří např.:

  • Celoživotní učení - tento program je zaměřen na podporu předškolního a školního vzdělání včetně výměn vysokoškolských studentů a pedagogů. Další oblastí podpory je vzdělávání dospělých a celoživotní učení.
  • Mládež v akci - z tohoto programu jsou podporovány výměnné pobyty mládeže, zapojení mládeže do demokratických projektů i aktivity místních komunit. 
  • Kultura 2007 - podpora je určena pro zahraniční vystoupení umělců, mezinárodní výstavy a mezikulturní dialog.
  • Média 2007 - z tohoto programu je podporován evropský filmový průmysl včetně jeho propagace ve světě. 
  • Rámcový program konkurenceschopnost a inovace - tento program je určen převážně pro malé a střední podniky na podporu inovací.
  • Life + - z tohoto programu jsou podporovány projekty z oblasti životního prostředí. 
  • Zdraví - z tohoto programu jsou podporovány projekty z oblasti zdravotnictví.
  • Evropa pro občany - program je určen na podporu mezinárodních projektů měst, obcí a organizací občanské společnosti

 

Vytvořili s láskou OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů