Program HORIZONT 2020

HORIZONT 2020 - program HORIZONT je rozdělen do 4 prioritních os. První osa - Vynikající věda. Z tohoto programu jsou podporovány projekty na vývoj nových technologií a mobilitu vynikajících výzkumných pracovníků. Druhá osa - Vedoucí postavení evropského průmyslu. Tento program má za cíl zvýšit konkurenceschopnost evropského průmyslu a to především využitím průlomových technologií (nanotechnologie, biotechnologie, atd). Součástí tohoto programu je i podpora inovačních malých a středních podniků a to ve všech oborech.  

Vytvořili s láskou OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů