Program GESHER/MOST

GESHER/MOST je program mezinároní spolupráce mezi Českou republikou a Izraelem. Je určen pro spolupráci českých podnikatelů s izraelským partnerem na projektech aplikovaného výzkumu a experimentárního vývoje. Cílem tohoto programu je zvýšit konkurenceschopnost českých firem a zlepšit jejich přístup k vývoji moderních technologií nebo výrobků. V rámci tohoto programu není možné financovat základní výzkum. Výstupem podpořeného projektu by mělo být poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno, patent, autorizovaný software, užitný vzor, prototyp nebo funkční výrobek. 

Žadatel může získat dotaci až do výše 50 %.

Podporované oblasti výzkumu a vývoje:

  • Informační a komunikační technologie
  • Udržitelné a čisté technologie
  • Zemědělské a potravinářské technologie
  • Biotechnologie a lékařské techniky
  • Strojírenství (nové materiály, nanotechnologie, kybernetika, robotika)

Dotaci můžete použít na: mzdové náklady výzkumných parcovníků, techniků a ostatního personálu, náklady na nástroje a vybavení, náklady na patenty, licence, poradenské a jiné potřebné služby, náklady na materiál, energie atd.

O dotace mohou žádat: české podniky všech velikostí.

Vytvořili s láskou OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů