Dotace v zemědělství

Evropská unie je obrovský trh, který má více než 500 milionů spotřebitelů. Všichni spotřebitelé potřebují kvalitní a zdravé potraviny za příznivé ceny, proto byla vytvořena společná politika EU. Jejím cílem je nejen vyprodukovat dostatečné množství potravin, ale i pomoci zemědělcům vyrovnat se se změnami klimatu a přispět k udržitelnému hospodaření s přírodními zdroji. EU se pomocí intervencí snaží zajistit přiměřenou životní úroveň zemědělcům ze všech členských států. Jednotný přístup má zajistit rovnoprávné postavení všech zemědělských podniků nejen na evropském trhu, ale i v mezinárodní konkurenci.

Zemědělci a zemědělské podniky mohou žádat o dotace nejen z OP Rozvoj venkova a OP Rybářství, ale jsou pro ně určeny i další dotační tituly, jejichž administrátorem je SZIF. Dotace jsou poskytovány z EAGF. Jedná se o přímé platby, platby v rámci společných organizací trhu a platby v rámci intervenčních opatření.

Vytvořili s láskou OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů