Dotace pro neziskový sektor

V této sekci bychom vás rádi seznamili s dotačními možnostmi pro neziskový sektor. Do neziskovéhového sektoru patří nestátní neziskové organice (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církve, náboženské společnosti, nadace, nadační fondy, atd.). Pokud patříte do jedné z těchto organizací, nabízíme vám možnost získat dotaci na vaše aktivity. Z dotačních programů můžete získat finanční prostředky na poskytování služeb zdravotní a sociální péče, na kulturu, ochranu životního prostředí, na neformální vzdělávání volnočasové aktivity pro děti, mládež, zdravotně a mentálně postižené, seniory a jiné znevýhodněné skupiny. Můžete zrealizovat mnoho prospěšných projektů, které pomohou nebo potěší.

Vytvořili s láskou OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů