Vzdělání na venkově

Jste nestátní nezisková organizace (občanské sdružení, obecně prospěšná společnost, církev, náboženská společnost, nadace, nadační fond)? Můžete získat dotaci na vzdělávání a informování osob, které podnikají nebo chtějí podnikat ve venkovských oblastech. Vzdělávání by mělo být zaměřeno na zakládání a rozvoj mikropodniků, možnosti uplatnění ve venkovském cestovním ruchu nebo např. na možnosti diverzifikaci činností nezemědělského charakteru. Přispějete ke zvyšování kvalifikace venkovských obyvatel, k jejich snadnějšímu uplatnění na trhu práce a zprostředkujete jim přístup k nejaktuálnějším informacím.

Na vzdělávání ve venkovských oblatech můžete získat dotaci až do výše 100 %.

Dotaci můžete dostat na:

  • Náklady spojené se zajištěním vhodných prostor
  • Náklady na používání nebo pronájem informační techniky
  • Nákup kancelářských potřeb
  • Výdaje na činnosti lektorů, překladatelů a tlumočníků
  • Náklady na přípravu a poskytování informačních, výukových a propagačních materiálů

 

 

Vytvořili s láskou OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů