Povodně

Povodně jsou v našich zeměpisných šířkách stále větším problémem. Berou lidské životy a způsobují obrovské škody na majetku. Povodním není možné zcela zabránit, ale realizací vhodných opatření je možné zmírnit jejich následky. Na tato opatření můžete získat dotaci z několika zdrojů. 

Dotaci můžete dostat na:

  • Budování, rekonstrukce a modernizace infromačních systémů předpovědní povodňové služby
  • Budování, rekonstrukce a modernizace zařízení a technického vybavení hlásné služby
  • Zpracování mapových podkladů o povodňovém nebezpečí a povodňových rizicích
  • Výstavbu poldrů, retenčních nádrží
  • Zvýšení kapacity koryt vodních toků
  • Budování příkopů, ochranných hrází, zatravněných údolnic, protierozních nádrží a další opatření umožňující přirozený rozliv vody

 

 

 

Vytvořili s láskou OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů