Obnovitelné zdroje

Obnovitelný zdroj energie je zdroj, v jehož čerpání lze teoreticky pokračovat miliardy let. Do roku 2020 by mělo být 20 % energie členských států EU vyráběno z obnovitelných zdrojů. Pořizovací náklady na zařízení jsou poměrně vysoké a návratnost je několik let. Proto jsou na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů poskytovány dotace. Podporována je výroba elektřiny z biomasy, instalace tepelných čerpadel i větrných elektráren. V programovém období 2014-2020 bude nejvíce dotována výstavba a rekonstrukce malých vodních elektráren. 

Dotaci můžete dostat na:

  • Instalaci forotermických systémů pro přípravu teplé vody a dodávku tepla
  • Instalaci tepelných čerpadel
  • Instalaci kotlů na biomasu a systémů, které využívají biomasu pro výrobu elektřiny, dodávku tepla a teplé vody
  • Výstavbu centrální výrobny paliv z biomasy včetně technologie
  • Instalaci kogeneračních jednotek
  • Instalaci systémů, které využívají geotermální energii
  • Instalaci větrných elektráren
  • Instalaci malých vodních elektráren

 

Vytvořili s láskou OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů