Dotace na kulturu

Jste nestátní nezisková organizace (občanské sdružení, obecně prospěšná společnost, církev, náboženská společnost, nadace, nadační fond)? Můžete získat dotaci na obnovu kulturních památek, jejich prezentaci a zpřístupnění veřejnosti. Dále na restaurování uměleckých předmětů, sbírek a archiválií. Finanční podpora je určena také na profesionální divadlo, výtvarné umění, hudební umění, filmové umění, pořádání festivalů, přehlídek, konferencí, seminářů, koncertů, výstav, atd. V rámci židovského kulturního dědictví jsou podpořeny movité i nemovité židovské kulturní památky, např. umělecké projevy tvůrců v období holocaustu.

Na kulturu můžete získat dotaci až do výše 90 %, nejvíce však 160.000 EUR.

Dotaci můžete dostat na:

  • Stavební i nestavební úpravy a opravy kulturních památek, národních kulturních památek a památek UNESCO, židovských kulturních památek, včetně prezentace a zpřístupnění široké veřejnosti
  • Vytváření optimálního prostředí pro sbírky uměleckých předmětů, uměleckých děl a archiválií, včetně jejich restaurování, prezentace, případně digitalizace
  • Profesionální divadlo včetně festivalů, přehlídek, nových projektů, nastudování nových inscenací, pořádání konferencí a seminářů
  • Profesionální výtvarné umění včetně výstavních projektů, tvůrčích dílen, pořádání odborných kurzů, seminářů a konferencí
  • Profesionální klasická, soudobá a alternativní hudba včetně pořádání hudebních festivalů, koncertních akcí, tvůrčích dílen, odborných kurzů, konferencí a seminářů
  • Filmové umění včetně pořádání kreativních workshopů, odborných kurzů, konferencí, seminářů, filmových festivalů a přehlídek

 

Vytvořili s láskou OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů