Dotace na vodovody a kanalizace

Tento program je určen na výstavbu vodovodů a kanalizací v obcích do 1000 obyvatel. Cílem programu je zajistit pitnou vodu pro obyvatele, odkanalizování a zajištění čištění odpadních vod. Podpora slouží ke krytí stavebních a technologických nákladů staveb. Dotaci není možné použít na rekonstrukci vodovodních řádů, výkup pozemků, na projektovou dokumentaci a přípravné práce, na budování a rekonstrukci přípojek, které vedou k rekreačním objektům. 

Investorem může být obec nebo svazky obcí.

Na výstavbu vodovodů a kanalizací můžete získat dotaci až do výše 70 % + 10 % z ostatních dotačních programů

Dotaci můžete získat na:

  • Výstavbu vodovodu včetně souvisejících vodárenských objektů
  • Výstavbu a rekonstrukci ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její akumulace a čerpání
  • Výstavbu, dostavbu, rekonstrukci a intenzifikaci čistíren odpadních vod
  • Výstavbu hlavních kanalizačních sběračů, kanalizačních sítí a souvisejících objektů
  • Dostavbu kanalizačních systémů a souvisejících objektů

Vytvořili s láskou OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů