Ostatní dotace

Dotace a granty je možné kromě fondů EU čerpat i z dalších zdrojů. Mnoho dotačních titulů je zaměřeno na vědu a výzkum nebo zavádění jejich výsledků do praxe. Jedním z takových programů je program HORIZONT 2020 nebo GESHER/MOST. Další možností jsou komunitární programy EU, které jsou většinou v pravomoci Evropské komise nebo jsou implementovány v členské zemi prostřednictvím národních agentur. Komunitární programy pokrývají celou řadu aktivit, např. vzdělávání, kulturu, životní prostředí, dopravu, energetiku, atd. Další programy jsou zaměřené na snižování sociální a ekonomické nerovnosti v Evropě, především sbližování úrovně starých a nových členských států EU. 

Vytvořili s láskou OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů