Sociální služby

Jste nestátní nezisková organizace (občanské sdružení, obecně prospěšná společnost, církev, náboženská společnost, nadace, nadační fond)? Můžete získat dotaci na poskytování sociálních služeb. V oblasti sociálních služeb hrají NNO nezastupitelnou roli. V mnoha případech suplují služby státu. Dotaci můžete získat na denní i týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, azylové domy, domy na půl cesty, noclehárny i provoz kontaktních center. Dále jsou podporovány linky důvěry, terénní pracovníci v sociálně vyloučených lokalitách, centra pro drogově závislé a mládež ohroženou sociálním vyloučením. Podporovány jsou i projekty zaměřené na poskytování služeb osobám se zdravotním postižením, seniorům, sociální rehabilitace, pečovatelské služby, atd.

Na sociální služby můžete získat dotaci až do výše 100 %.

Dotaci můžete dostat na:

  • Mzdové náklady zaměstnanců NNO
  • Materiální i nemateriální náklady projektu
  • Provozní náklady
  • Náklady na publicitu a propagaci

Vytvořili s láskou OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů