Životní prostředí

Jste nestátmí nezisková organizace (občanské sdružení, obecně prospěšná společnost, církev, náboženská společnost, nadace, nadační fond)? Můžete získat dotaci na projekty zaměřené na životní prostředí. Projekty se mohou týkat pořízení nízkoemisních kotlů, využití OZE na výrobu tepla nebo elektřiny, zeteplení budov, pořízení technologií na využití odpadního tepla. Podporovány jsou i aktivity, které vedou ke zkvalitnění nakládání s odpady, odstraňování ekologických zátěží a omezování průmyslového znečištění. Důležitou oblastí, na kterou je možné získat dotaci, je obnova krajinných struktur, zajišťování péče o chráněná území, regulace a likvidace invazních druhů rostlin a živočichů, ochrana ohrožených druhů rostlin a živočichů a krasových jeskyň. Toto je jen stručný výčet aktivit, možnosti jsou podstatně širší.

Na životní prostředí můžete získat dotaci až do výše 100 %.

Dotaci můžete dostat na:

  • Materiální i nemateriální náklady projektu
  • Nákup movitého majetku
  • Rekonstrukce a modernizace nemovitostí
  • Mzdové náklady 
  • Provozní náklady
  • Ostatní náklady, které se vztahují k projektu

 

Vytvořili s láskou OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů