Zdravotní služby

Jste nestátní nezisková organizace (občanské sdružení, obecně prospěšná společnost, církev, náboženská společnost, nadace, nadační fond)? Můžete získat dotaci na poskytování zdravotnických služeb. Zdravotní péče je z velké části poskytována ve zdravotnických zařízeních zřizovaných státem, kraji nebo obcemi. Neziskový sektor má v této oblasti nezastupitelnou úlohu, poskytuje především následnou péči. Další významnou roli má v domácí ošetřovatelské péči a tím pomáhá nejen nemocným, ale i jejich rodinám. Dotace jsou poskytovány na programy zdravotní péče, která není hrazena ze zdravotního pojištění. Může to být např. hospicová péče, programy léčby drogově závislých, rehabilitační programy pro zdravotně handicapované nebo projekty zaměřené na prevenci onemocnění a podporu zdravého životního stylu.

Na zdravotní služby můžete získat dotaci až do výše 100 %.

Dotaci můžete dostat na:

  • Mzdové náklady
  • Materiální i nemateriální náklady projektu
  • Náklady na publicitu a propagaci

 

Vytvořili s láskou OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů