Programové období 2007 - 2013

V programovém období 2007 - 2013 si Česká republika vyjednala 26 operačních programů, které byly rozděleny mezi tři cíle:

  • Cíl Konvergence - má sloužit k podpoře méně rozvinutých regionů
  • Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 
  • Cíl Evropská územní spolupráce

Dále je možné čerpat z dalších programů:

  • Program rozvoje venkova
  • Operační program rybářství. 

Všechny programy jsou rozděleny do prioritních os. Tyto osy jsou logické celky, které vymezují hlavní oblasti, na které je možné čerpat dotace. Prioritní osy jsou rozděleny na tak zvané oblasti podpory. Tyto oblasti podpory dále specifikují aktivity a projekty, na které je možné čerpat dotaci. Vymezují okruhy žadatelů a podmínky, které je nutné splnit, aby byla podpora poskytnuta.

Žádat o dotaci z operačních programů je možné z velké části na základě výzev, které vypisuje řídící orgán daného programu. Výzvy jsou nejčastěji časově omezené. Žádost je nutné podat k danému datu. Proto Vám doporučujeme se na vypsání výzvy připravit včas. Čím dříve po vyhlášení výzvy žádost podáte, tím větší je pravděpodobnost, že dotaci získáte, protože finanční prostředky, které jsou určeny na podporu projektů z jednotlivých výzev jsou zastropovány. 

Vytvořili s láskou OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů