OP Životní prostředí

Tento operační program je zaměřen na zlepšování kvality životního prostředí. Podpora se týká především zlepšení kvality ovzduší, vodních zdrojů a půdy. Dále jsou podporovány projekty z oblasti nakládání z odpady nebo využívání alternativních zdrojů energie. Program je rozdělen do 8 prioritních os.

  • Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní
  • Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
  • Udržitelné využívání zdrojů energie
  • Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěž
  • Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik
  • Zlepšování stavu přírody a krajiny
  • Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu
  • Technická pomoc

 

Žádosti o dotaci z tohoto operačního programu je možné předkládat na základě výzev. Výzvy jsou vypisovány řídícím orgánem operačního programu. Ve výzvě je vždy uvedeno, na jaké aktivity je možné žádat dotaci, seznam žadatelů, kteří mohou žádat o dotaci a termín, od kdy do kdy, je možné předkládat projektovou žádost. Výzvy jsou časově omezené. Po uplynutí termínu, již není možné o dotaci žádat a je nutné počkat na vypsání další výzvy. Toto může trvat několik měsíců i let, proto se připravte včas. Pokud chcete být o připravovaných výzvách včas informováni, přihlaste se k odběru novinek. 

Vytvořili s láskou OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů