Dotace na cestovní ruch

Tento program Národní podpory cestovního ruchu  je je určen pro podnikatelé i obce. Jeho cílem je zachovat pracovní místa v oblasti cestovního ruchu, podporovat nové produkty cetovního ruchu, začlenit nové skupiny do cestovního ruchu, rozšířit nabídku doprovodné infrastruktury (odpočívadla, hygienické zázemí, cykloservisy a td.) a zpřístupnit atraktivity cestovního ruchu pro všechny.

O dotaci mohou žádat: podnikatelské subjekty (právnické i fyzické osoby), obce

Výše dotace je 50% ze způsobilých výdajů až do výše 5.000.000,- Kč.

Dotaci můžete získat na: 

  • rekonstrukci, vybudování odpočívadel včetně doprovodné infrastruktury (dopravní hřiště, bikeparky, skateparky)
  • vybudování, vybavení a rekonstrukce center služeb (cykloservisy)
  • pořízení a umístění informačních stojanů a značek
  • vybudování bikeboxů
  • výstavbu hygienického zázemí 
  • zpříztupnění atraktivit cestovního ruchu všem (rampy, schodolezy, výtahy)
  • pořízení městských a sdílených kol, pořízení turistických vláčků, úpravu a vybavení dopravních prostředků o prvky, které umožní bezpečný nástup a výstup handicapovaným
  • zavedení, zlepšení nebo vytvoření navigačních a informačních systémů pro senzoricky postižené
  • pořízení zařízení pro bezpečné parkování kol a úschovu zavazadel.

 

Vytvořili s láskou OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů