Kotlíkové dotace

Většina krajů v ČR, již vypsala výzvy k předkládání žádostí o dotace na výměnu kotlů.

O dotaci mohou žádat: vlastníci rodinných domů na území Libereckého kraje. Rodinný dům musí být vytápěn převážně kotlem na tuhá paliva, v případě, že je dům vytápěn více zdroji, musí být kotel na tuhá paliva hlavním zdrojem vytápění. Dům musí splňovat klasifikační třídu energetické náročnosti minimálně C., jestliže rodinný dům toto nesplňuje, musí žadatel provést minimální technická opatření ke snížení energetické náročnosti, která doporučí energetický specialista.

Mikro energetická opatření:

·         Zateplení střechy nebo půdních prostor

·         Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy

·         Dílčí zateplení dalších konstrukcí (severní fasáda a podobně)

·         Oprava fasády

·         Oddělení vytápěného prostoru například vybudováním zádveří

·         Dílčí výměna oken

·         Výměna vstupních a balkonových dveří

·         Instalace těsnění oken a dveří, montáž prahů vstupních dveří

·         Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla, trojskla

 

Předmět dotace: výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nízko emisní tepelné zdroje, který je registrovaný v „SEZNAMU VÝROBKŮ“:

·         Kotel na tuhá paliva – uhlí, biomasu, kombinaci uhlí+biomasa

·         Tepelné čerpadlo

·         Plynový kondenzační kotel

·         Solárně – termická soustava pro přitápění, ale pouze spojená s výměnou kotle

 

Kdy je možné žádat o dotaci: od 25.1.2016  do 30.6.2017

 

Jaká je výše dotace:

·         70% u kotlů pouze na uhlí

·         75% u kotlů kombinovaných (uhlí+biomasa) a kotlů plynových kondenzačních

·         80% u kotlů pouze na biomasu a tepelných čerpadel

O 5% bude dotace zvýšena, pokud je rodinný dům ve vybraných obcích.

Způsobilé výdaje – nákup zdroje tepla, stavební práce spojené s instalací zdroje tepla, oprava a vybudování vnitřních rozvodů, včetně radiátorů, náklady na zkoušky a testy, výdaje na pořízení průkazu energetické náročnosti budovy, mikro energetická opatření do celkové výše 20.000,- Kč, výdaje na projektovou dokumentaci a služby energetického specialisty, které souvisí s vydáním potvrzením o vhodnosti opatření.

Ostatní informace:

·         dotaci zle žádat i zpětně, rozhodné datum je 15.7.2015

·         Na realizaci lze získat zálohu ve výši 50% z dotace

·         Projekt musí být realizován do 12 měsíců od podání kompletní žádosti

·         Maximální výše způsobilých výdajů je 150.000,- Kč

·         Maximální výše dotace je 127.500,- Kč

·         Rodinný dům nesmí být předmětem soudcovské nebo exekutorské zástavy

Žádost o dotaci:

Žádost se podává pouze písemně na předepsaném formuláři. K žádosti je nutné doložit všechny přílohy. Cena za zpracování žádosti je 500,- Kč.

Povinné přílohy žádosti:

·         fotodokumentace stávajícího kotle, včetně jeho zapojení na otopnou soustavu a komínové těleso,     z fotodokumentace musí být patrná značka, typ a výrobní číslo kotle

·         fotodokumentace stávajícího stavu místa, kde dojde k Mikro opatření

·         písemný souhlas spoluvlastníků ‚případně druhého z manželů)

·         průkaz energetické náročnosti budovy

·         doporučená mikro energetická opatření od energetického specialisty

Konzultace na telefonním čísle 736487302.

Vytvořili s láskou OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů