Dotace na zateplení BYTOVÉ DOMY

O dotaci mohou žádat: vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek. Bytový dům je dům, který má čtyři a více bytových jednotek.

Předmět dotace:

  • zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí tvořících obálku budovy (zateplení obvodových stěn, stropu, podlahy, střechy, výměna oken a dveří);
  • instalace prvků stínění (pouze exteriérové prvky);
  • instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla;
  • výměna stávajícího hlavního zdroje tepla na tuhá nebo kapalná fosilní paliva za plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu, tepelné čerpadlo včetně instalace akumulační nádrže;
  • výměna stávajícího hlavního zdroje tepla na tuhá nebo kapalná fosilní paliva za jednotku pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje energie nebo zemní plyn;
  • instalace nového zdroje tepla (plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo včetně instalace akumulační nádrže) a výstavbu centrálního vytápění v domech, ve kterých byly dosud jednotlivé byty vytápěny vlastními zdroji na tuhá nebo kapalná fosilní paliva;
  • instalace solárních termických kolektorů včetně instalace akumulační nádrže;
  • instalace solárních fotovoltaických soustav;
  • výměna předávací stanice;
  • vyregulování nebo modernizace soustavy vytápění objektu a rozvodů teplé užitkové vody včetně instalace systémů měření a regulace otopné soustavy.

 

Kdy je možné žádat o dotaci: od 18.12.2015  do 30.11.2016

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů je 300.000,- až 90.000.000,- Kč na jeden projekt. Výše dotace je 32,3% z výdajů.

Realizace projektu je od 1.1.2014 do 30.9.2018.

 

Vytvořili s láskou OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů