Programové období 2014 - 2020

 

V programovém období 2014 - 2020 bude možné čerpat dotace z 18 operačních programů. Česká republika může rozdělit mezi žadatele 22 miliard EUR z evropských fondů politiky soudržnosti EFRRESF a FS. Tyto prostředky jsou určeny především na rozvoj infrastruktury, zlepšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků, tvorbu nových pracovních míst nebo efektivní využívání energií. Peníze poputují i do vědy, výzkumu, vzdělávání, zlepšení sociálních a zdravotních služeb i na boj s chudobou. Další 2 miliardy EUR z fondu EZFRV jsou určeny na rozvoj venkova. O dotaci mohou žádat zemědělci, potravináři i vlastníci lesů. Peníze jsou určeny na modernizaci zemědělských a zpracovatelských provozů, platby v rámci NATURA 2020, obnovu lesů a mnoho dalšího. Česká republika získá i 31 milionů EUR z fondu ENRF. Tyto peníze jsou určeny na podporu akvakultury, která má být konkurenceschopná a šetrná k životnímu prostředí. Pro programy, které jsou financovány z fondů EFRRESF a FS, byly stanoveny dva cíle, do kterých jsou rozděleny.Jsou to programy zaměřené na hospodářskou, sociální a územní soudržnost. 

  • Cíl - Investice pro růst a zaměstnanost
  • Cíl - Evropská územní spolupráce

Operační programy navazují na předchozí programové období. Novinkou je pouze jeden integrovaný regionální operační program namísto předchozích sedmi. Toto opatření by mělo výrazně zjednodušit čerpání dotací z tohoto programu. 

 

Vytvořili s láskou OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů