OP Praha - pól růstu

Tento program je určený pouze pro hlavní město Prahu. Praha má výjimečné postavení nejen mezi českými městy, ale i mezi městy Evropské unie. Je zařazená mezi deset nejbohatších regionů EU. Celosvětově je jedním z nejkrásnějších měst s unikátní architekturou a bohatým kulturně-historickým dědictvím. Zároveň je dynamicky se rozvíjejícím městem hospodářským, politickým, kulturním a vzdělanostním centrem České republiky. Proto má samostatný operační program, z kterého jsou financovány specifické potřeby tohoto regionu. Podporovány jsou zejména projekty z oblasti vědy, výzkumu a inovací. Podpora bude poskytnuta i na rozvoj malých a středních podniků na území hlavního města Prahy. Významné podpory se dostává i projektům, jejichž cílem je zlepšit životní prostředí. Další oblastí je posílení sociální infrastruktury, rozvoj sociálních podniků a podnikání. Velký důraz je kladen i na rovné příležitosti mužů a žen a sociální začleňování sociálně znevýhodněných skupin.

 

PO 1 - Posílení výzkumu, technologikého rozvoje a inovací

PO 2 - Udržitelná mobilita a energetické úspory

PO 3 - Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě

PO 4 - Vzdělání a vzdělanost

Vytvořili s láskou OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů