OP Přeshraniční spolupráce

Stejně jako v minulém programovém období by mělo být 5 programů přeshraniční spolupráce. Tyto programy budou určeny pro území příhraničních regionů NUTS 3. Měly by řešit společné problémy příhraničních regionů, např. dopravní infrastrukturu, spolupráci mezi občany i institucemi, ochranu a obnovu přírodního a kulturního dědictví, spolupráci v oblasti vzdělávání. V tomto programovém období může dojít k významné změně, která umožní realizaci třístranných projektů. 

Operační programy příhraniční spolupráce jsou za Českou republiku řízeny Ministerstvem pro místní rozvoj. Konečné znění programů není ještě k dispozici. O změnách vás budeme pravidelně informovat.

Vytvořili s láskou OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů