Dotace na zateplení

Z tohoto programu jsou podporována opatření, která vedou ke snížení energetické náročnosti stávajících rodinných domů. Za rodinný dům jsou považovány i zemědělské usedlosti, pokud jsou určeny k trvalému bydlení.  Dotaci je možné získat na zateplení obvodových, střechy, stropu, podlahyi na výměnu oken a dveří. Pro získání dotace je nutné dosáhnout předepsaných technických parametrů (součinitel prostupu tepla obálkou budovy, měrná roční potřeba tepla na vytápění).

  • Výše dotace je stanovena na m2 plochy (např. na výměnu oken můžete získat dotaci až do výše 4.940,- Kč/m2).
  • K dotaci můžete získat dalších 25.000,- Kč na zpracování odborného posudku a zajištění stavebního dozoru.
  • O dotaci na zateplení rodinného domu lze žádat při splnění podmínek i zpětně, nejdéle však jeden rok
  • Tuto dotaci je možné kombinovat i s dotací na vytápění.

Žádost o dotaci na zateplení rodinného domu za vás odborně zpracujeme, vše vám podrobně vysvětlíme, zajistíme zpracování odborného posudku, případně vám zajistíme i stavební dozor.

Neodborným zpracování žádosti se můžete připravit o možnost získání dotace z programu Nová zelená úsporám.

 

 

Vytvořili s láskou OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů