Dotace na stavbu domu

Z tohoto programu je podporována výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Dotace lze získat na výstavbu nových domů nebo na rekonstrukci domů, které nesplňují parametry rodinného domu. Při výstavbě nebo rekonstrukci je nutné dodržet sledované parametry, kterými jsou: měrná roční potřeba na vytápění, měrná roční potřeba energie, součinitel prostupu tepla, průvzdušnost obálky, nejvyšší teplota vzduchu v pobytové části, účinnost zpětného získávání tepla z odváděného vzduchu.

  • Výše dotace je maximálně 500.000,- Kč. Jedná se o pevnou částku nezávislou na vynaložených nákladech.
  • K dotaci můžete získat dalších 35.000,- Kč na zpracování odborného posudku a zajištění potřebných měření.
  • O dotaci na výstavbu nízkoenergetických domů lze žádat při splnění podmínek i zpětně, nejdéle však jeden rok.
  • Tuto dotaci není možné kombinovat s dotací na zateplení nebo s dotací na vytápění.

Žádost o dotaci na výstavbu nízkoenergetického domu za vás odborně zpracujeme, vše vám podrobně vysvětlíme, zajistíme zpracování odborného posudku i potřebných měření.

Neodborným zpracováním žádosti se můžete připravit o možnost získání dotace z programu Nová zelená úsporám.

Vytvořili s láskou OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů